Prague Balfolk Weekend

19.-21. ledna 2024

We expect you to respect the balfolk code of conduct. If you don't, the organizers might ask you to leave.


Očekáváme, že budete dodržovat pravidla slušného balfolkového chování.