Prague Balfolk Weekend

19.-21. ledna 2024

Data Privacy

We use the data given by you only for the organization of the festival. This data can be accessed by Rond z.s., their assigned partners and external provider of the registration system. The data are managed by the registration manager, organizer and directors of the association. Your data is not given to any other subject. Organizers collect this data: name, surname and e-mail address. If you have any questions or wish to delete your personal data from our database, please contact us at festival@balfolk.cz.


Ochrana osobních údajů

Vámi poskytnuté údaje používáme pouze pro účely organizace festivalu. K těmto údajům mají přístup Rond z.s., jimi pověření spolupracovníci a externí poskytovatel registračního systému. Údaje spravují organizátoři a vedení spolku. Vaše údaje nejsou poskytovány žádnému jinému subjektu. Shromažďujeme následující informace: jméno, příjmení a e-mailová adresa. V případě jakýchkoliv dotazů nebo přání vymazat své osobní údaje z naší databáze nás prosím kontaktujte na festival@balfolk.cz.